Larvik Trekkspillklubb
Stiftet 1954

Larvik Trekkspillklubb ble stiftet i januar i 1954

som en videreføring av Arild Formoes trekkspillskurs

i byen. Initiativet ble tatt av Hartvig Halvorsen,

Harald Gabrielsen og Rolf Hansen.

26 entusiastiske trekkspillere møtte opp

til første øvelse, og også et barneparti ble startet.

Stedet den gang var i peisestua på «Heimen» på

Storgata, og siden det har klubben byttet lokaler for

sine aktiviteter flere ganger.

Styret i 2017

Leder: Inger-Lise Olsen Sekretær: Inger-Lise Olsen Nestleder: Svein Rusti Kasserer: Karin Hansen Styremedlem: Per Halvorsen Jean E. Andersen Valgkomite: Svein Rusti Jean E. Andersen Revisor: Tor Arne Nilsen Musikalsk leder: Tor Stokkness