Larvik Trekkspillklubb             Stiftet  1954

Terminliste 2019

TIL TERMINLISTE FOR 2016 TIL TERMINLISTE FOR 2016
Last ned.
TIL TERMINLISTE FOR 2017 TIL TERMINLISTE FOR 2017 TIL TERMINLISTE FOR 2018 TIL TERMINLISTE FOR 2018

Torsdag 16. mai

Fri

Torsdag 23. mai

Øvelse

Torsdag 30. mai Fri Torsdag 06. juni Tjølling Sykehjem kl.11.00 og øvelse kl- 18.30 Tirsdag 11. juni Yttersølia Sykehjem kl. 16.30 oppmøte kl.16.00 Torsdag 13. juni Øvelse + Sommeravslutning Torsdag 20. juni Øvelse? Søndag 23. juni St. Hans på Tollerodden kl.20.30 oppmøte senest kl.20.00 Lørdag 10. august Trekkspilltreff på Stenbjørnrød Se her Torsdag 22. august Første øvelse etter ferien Tirsdag 27. august Hedrum pensjonistlag kl. 11.00 Tirsdag 08. oktober Dansespilling på Yttersølia Sykehjem kl. 16.30 Tirsdag 22. oktober Kafekonsert på Furu Egg i Sandefjord kl. 19.00 med Håvard Svendsrud og Øyvind Farmen. Klubben spanderer Onsdag 23. oktober Nalum Eldresenter Tirsdag 05. nov. Dansespilling på Yttersølia Sykehjem kl 16.30 Torsdag 05. des. Underholdning på Bøkekroa kl.12.00. Nanset eldresenter
Larvik Trekkspillklubb
Stiftet 1954
Terminliste 2019 TIL TERMINLISTE 2016

Terminliste 2019

TIL TERMINLISTE 2017 TIL TERMINLISTE 2018

Torsdag 16. mai

Fri

Torsdag 23. mai

Øvelse

Torsdag 30. mai Fri Torsdag 06. juni Tjølling Sykehjemkl.11.00 øvelse kl- 18.30 Tirsdag 11. juni Yttersø Lia Sykehjem kl. 16.30 oppmøte kl.16.00 Torsdag 13. juni Øvelse + sommeravslutning Torsdag 20. juni Øvelse? Søndag 23. juni St. Hans på Tollerodden kl.20.30 oppmøte senest kl.20.00 Lørdag 10. august Trekkspilltreff på Stenbjørnrød Se her Torsdag 22. august Første øvelse etter ferien Tirsdag 27. august Hedrum pensjonistlag kl. 11.00 Tirsdag 08. oktober Dansespilling på Yttersølia Sykehjem kl. 16.30 Tirsdag 22. oktober Kafekonsert på Furu Egg kl.19.00 Svendsrud/Farmen. Klubben spanderer Onsdag 23. oktober Nalum Eldresenter Tirsdag 05. nov. Dansespilling på Yttersølia Sykehjem kl.16.30 Torsdag 05. des. Underholdning på Bøkekroa kl.12.00. Nanset eldresenter